Keystone logo
Pronađi svoju diplomu

Pronađite diplomu za sebe

Šta želite da studirate?
Gde želite da studirate?

Diploma je visokoškolska kvalifikacija koju nude fakulteti u zajednici, tehničke škole i neki univerziteti širom sveta. Jedna do dve godine redovnog studija obično je potrebna za diplomu. Diplomski program može pružiti dragocene specijalizovane veštine, znanja i iskustva. Diplome mogu pomoći da se premosti jaz između srednje škole i univerziteta, ili između dodiplomskog i diplomskog studija.

Novo dodani programi