Totino-Grace High School

Uvod

Pročitajte zvanični opis

Рнама

ÐнÑпиÑинг ÐиндÑ. ÐодиÑна ÑÑÑа.

ТоÑино-ÐÑаÑе Ñе виÑе од пÑке Ñколе. ТоÑино-ÐÑаÑе Ñе наÑбоÑа пÑипÑема ÑÑеника за живоÑ: надаÑÑÑÑÑÑа и вÑеÑа иÑпÑÑена, ÑигоÑозна и ангажована, кÑеаÑивна и ÑÑÑадÑа - Ñкола Ñ ÐºÐ¾ÑÐ¾Ñ Ñе Ñваки ÑÑеник ÑазвиÑаÑи повÑеÑеÑе Ñ Ñебе и ÑвоÑÑ Ð±ÑдÑÑноÑÑ.

УпÑавни одбоÑ, админиÑÑÑаÑиÑа, наÑÑавниÑи и Ñланови оÑобÑа ТоÑино-ÐÑаÑе-а ÑÑ ÑаленÑовани и бÑижни поÑединÑи коÑи ÑÑ Ð¿Ð¾ÑвеÑени пÑÑжаÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ÑÑке бÑдÑÑим пÑипÑемама и ÑÑпеÑÑ ÑÑеника. Ðмамо ÑаÑÑ Ð´Ð° Ñвакодневно Ñадимо Ñ Ð¸Ð¼Ðµ деÑе и ÑÑ Ð¾Ð´Ð³Ð¾Ð²Ð¾ÑноÑÑ ÑÑваÑамо озбиÑно.

119621_TG2.jpeg

ÐмогÑÑÑÑÑÑи вÑÑÑнÑко обÑазоваÑе, запоÑлениÑи и ÑлÑжбениÑи ТоÑино-ÐÑаÑе-а веÑно и доÑледно поÑвÑÑÑÑÑ Ð¸ подÑжаваÑÑ Ð²ÐµÑоваÑа и ÑÑеÑа ÐаÑолиÑке ÑÑкве. ÐоздÑавÑамо, волимо и познаÑемо Ñваког ÑÑеника коÑем Ñе повÑеÑена наÑа бÑига и ÑзоÑимо доÑÑоÑанÑÑво и поÑÑоваÑе Ñедни дÑÑÐ³Ð¸Ñ Ð¸ ÑÑÐºÐ²ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑеÑа.

ÐаÑолиÑка и лазалÑка баÑÑина ТоÑино-ÐÑаÑе-а Ñводи ÑÑÑденÑе Ñ Ð½Ð°Ñин живоÑа коÑи пÑÑжа ÑÑÑога академÑка иÑпиÑиваÑа, ÑегÑÑе бÑÐ¸Ð³Ñ Ð·Ð° маÑе ÑÑеÑне и, ÑÑо Ñе наÑважниÑе, гÑади лиÑни Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ñ Ñ Ðогом. УÑениÑи ТоÑино-ÐÑаÑе-а ÑÑ Ð´ÐµÐ¾ ÑколÑке заÑедниÑе коÑа помаже ÑÑениÑима да подÑÑиÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑÐ°Ð³Ñ Ð·Ð° поÑÑизаÑем Ñвог лиÑног наÑбоÑег.

ÐаÑвални Ñмо пÑеданом оÑобÑÑ, маÑÑивим ÑÑÑденÑима и добÑоÑиниÑеÑима и поноÑни Ñмо ÑÑо ÑаÑаÑÑÑемо Ñа ÑодиÑеÑима и ÑÑаÑаÑеÑима Ñоком пÑÑоваÑа ÑÑедÑоÑколаÑа.

119631_TG7.jpeg

ÐиÑиÑа, визиÑа, вÑедноÑÑи

ÐиÑиÑа

ТоÑино-ÐÑаÑе Ñе надбиÑкÑпиÑÑка ко-обÑазовна каÑолиÑка гимназиÑа Ñ ÐаÑаллиан ÑÑадиÑиÑи. ÐоздÑавÑаÑÑÑи ÑÑÑденÑÑко Ñело коÑе Ñе академÑко, економÑки и кÑлÑÑÑолоÑки Ñазнолико, Ñежимо за ÑеднакоÑÑÑ Ð¸ извÑÑноÑÑÑ Ñ Ñвим пÑогÑамима. ÐÑепознаваÑÑÑи кÑÑÑне елеменÑе наÑе миÑиÑе као ÑÑеÑе, веÑÑ, заÑедниÑÑ Ð¸ ÑÑлÑгÑ, наÑÑоÑимо да обезбедимо ÑигÑÑно окÑÑжеÑе коÑе даÑе пÑиоÑиÑÐµÑ Ð¼ÐµÑÑÑобном поÑÑоваÑÑ, ÑамодиÑÑиплини и пÑизнаÑÑ Ð½Ð°Ñе одговоÑноÑÑи Ñ ÑвеÑÑÐºÐ¾Ñ Ð·Ð°ÑедниÑи.

119619_TG3.jpeg

ÐзÑава о визиÑи

ТоÑино-ÐÑаÑе Ñе иноваÑивна, живаÑна каÑолиÑка ÐаÑаллиан ÑÑедÑа Ñкола познаÑа по академÑÐºÐ¾Ñ ÑÑÑогоÑÑи и знаÑаÑÑ. ÐбогаÑиваÑе одноÑа измеÑÑ ÑÑеника и наÑÑавника и динамиÑне иÑкÑÑÑвене могÑÑноÑÑи ÑÑеÑа надаÑÑÑÑÑ Ñве ÑÑÑденÑе да доÑÑÐ¸Ð³Ð½Ñ ÑвоÑе академÑке, веÑе и лиÑне ÑиÑеве. ФинанÑиÑÑка ÑÑабилноÑÑ Ð¸ виÑалноÑÑ Ð¾ÑигÑÑаваÑÑ Ð¿ÑиÑÑÑпаÑноÑÑ Ð¸ ÑÑанÑÑоÑмаÑивни ÑÑÐ¿ÐµÑ Ð½Ð°Ñим ÑÑениÑима и ÑколÑÐºÐ¾Ñ Ð·Ð°ÑедниÑи.

119618_TG5.jpeg

ÐÑновне вÑедноÑÑи

ÐеÑа:

 • Сваки ÑÑеник има ÑвоÑÑÑвенÑ, немеÑÑÐ¸Ð²Ñ Ð²ÑедноÑÑ Ð¸ деÑе Ñе ÐожÑе.
 • УÑеÑÑе Ñ Ð´Ñбоком и ÑмиÑленом оÑеÑаÑÑ Ð·Ð°ÑедниÑе надаÑÑÑÑе ÑÑÑденÑе да познаÑÑ Ðога, воле Ðога и живе Ðога.

УÑеÑе:

 • Сваки ÑÑÑÐ´ÐµÐ½Ñ Ð¸Ð¼Ð° капаÑиÑÐµÑ Ð¸ жеÑÑ Ð·Ð° ÑÑеÑем.
 • ÐодÑÑиÑаÑе пеÑÑÐ¾Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ÑкÑÑÑава како би Ñе Ñваки ÑÑеник оÑеÑао ÑеÑеним, инÑпиÑиÑаним и оÑеÑаÑем пÑипадноÑÑи.
 • ÐмогÑÑаваÑе иноваÑÐ¸Ð²Ð½Ð¸Ñ Ð¸ ÑигоÑÐ¾Ð·Ð½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð³ÑÑноÑÑи ÑÑеÑа коÑе подÑÑиÑÑ ÑÑеÑе.
 • ÐÑкÑÑÑвене могÑÑноÑÑи ÑÑеÑа.
 • ÐнгажоваÑе ÑÑеника Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð°Ð±Ð¾ÑаÑивним и кÑеаÑивним иÑкÑÑÑвима ÑÑмеÑеним на ÑеÑаваÑе ÑÑваÑÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñоблема.
 • ÐизаÑн колабоÑаÑивног ÑазвоÑа оÑобÑа заÑнован на подаÑима и наÑбоÑим пÑакÑама.
 • ÐакÑимизиÑаÑе ÑколÑÐºÐ¸Ñ ÑеÑÑÑÑа и омогÑÑаваÑе пÑиÑÑÑпаÑне наÑÑаве.

119629_TG8.jpeg

ÐаÑедниÑа:

 • У важноÑÑи ÑÑваÑаÑа ÑигÑÑног окÑÑжеÑа коÑе пÑÑжа подÑÑÐºÑ Ð¸ добÑодоÑлиÑе.
 • РазноликоÑÑ Ð¾Ð±Ð¾Ð³Ð°ÑÑÑе и поÑединÑа и заÑедниÑÑ.
 • Сваки ÑÑÑÐ´ÐµÐ½Ñ Ð·Ð°ÑлÑжÑÑе да Ñе пÑема ÑÐµÐ¼Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑпа Ñ Ð¿Ð¾ÑÑоваÑем.
 • ÐнаÑаÑни одноÑи измеÑÑ Ð½Ð°ÑÑавника и ÑÑеника Ñнажно ÑÑиÑÑ Ð½Ð° ÑелокÑпни ÑÐ°Ð·Ð²Ð¾Ñ ÑÑеника, ÑезÑлÑиÑаÑÑÑи веÑим ÑамопоÑздаÑем ÑÑеника, моÑиваÑиÑом и поÑÑигнÑÑима.
 • ÐаÑÑнеÑÑÑво Ñа ÑодиÑеÑима и оÑÑалим Ñлановима заÑедниÑе, Ñако да Ñе Ñви глаÑови Ð¼Ð¾Ð³Ñ ÑÑÑи док заÑедно Ñадимо на ÑÑваÑаÑÑ Ñколе коÑа инÑпиÑиÑе Ñваког ÑÑеника.

УÑлÑга:

 • СÑÑденÑи би ÑÑебали иÑкÑÑиÑи како изгледа ÑлÑжиÑи дÑÑгима.
 • УÑениÑима ÑÑеба пÑÑжиÑи низ иÑкÑÑÑава како би поÑÑали акÑивни и одговоÑни ÑÑеÑниÑи Ñ ÑвоÑÐ¾Ñ ÑколÑкоÑ, Ð»Ð¾ÐºÐ°Ð»Ð½Ð¾Ñ Ð¸ Ð³Ð»Ð¾Ð±Ð°Ð»Ð½Ð¾Ñ Ð·Ð°ÑедниÑи.
 • РазвиÑаÑе оÑеÑаÑа одговоÑноÑÑи и поÑÑоваÑа пÑема Ñеби, дÑÑгима и заÑедниÑи како би Ñадили и живели као динамиÑни гÑаÑани.

119620_TG4.jpeg

УпиÑ

ÐозволиÑе да вам пÑедÑÑавимо наÑÑ Ð·Ð°ÑедниÑÑ - заÑедниÑÑ Ð¿Ð¾ÑвеÑÐµÐ½Ñ Ð¾Ð±ÑазоваÑÑ ÑелокÑпног деÑеÑа, надаÑÑÑÑÑÑи академÑки, ÑоÑиÑални и дÑÑовни ÑаÑÑ. Ðна коÑа Ñе благоÑловÑена поÑвеÑеним оÑобÑем и ÑиÑоким ÑпекÑÑом пÑепознаÑÑÐ¸Ð²Ð¸Ñ Ð¿ÑогÑама, пеÑÑÐ¾Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ÑкÑÑÑава и ÑигоÑозним могÑÑноÑÑима ÑÑеÑа компаÑибилним Ñа индивидÑалним поÑÑебама и инÑеÑеÑима ваÑег ÑÑеника.

ÐÑÑÑажиÑе наÑÑ Ð²ÐµÐ± локаÑиÑÑ Ð·Ð° вÑедне инÑоÑмаÑиÑе о наÑÐ¾Ñ ÑколÑÐºÐ¾Ñ Ð·Ð°ÑедниÑи.

ÐÑегледаÑÑе наÑе видео Ñнимке да биÑÑе ÑÑли ÑÑенике, ÑодиÑеÑе и алÑмниÑе ТоÑино-ÐÑаÑе-а коÑи деле оно ÑÑо Ð½Ð°Ñ Ñини ÑединÑÑвенима и ÑаздваÑаÑÑ Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð´ оÑÑÐ°Ð»Ð¸Ñ ÑколÑÐºÐ¸Ñ Ð·Ð°ÑедниÑа Ñ Ð³Ñадовима близанÑима.

УÑкоÑо ÑеÑе наÑÑиÑи како ТоÑино-ÐÑаÑе поÑиÑе ÑÑÑденÑе на доÑÑигнÑÑа Ñ Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ñи и ÑиÑе!

Lokacije

Fridlei

Address
Gardena Avenue Northeast,1350
MN 55432 Fridlei, Minesota, Sјedinjene Americhke Drzhave